akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výroční zprávy

kontakty

podpořte nás

smysl a cíl

  • Poskytnout možnost základního systematického studia v oblasti liberálního náboženství a zejména unitářství včetně širšího kontextu v českém jazyce.
  • Zprostředkovat studentům kontakt se světovým unitářstvím a dalšími liberálními proudy a jejich předními osobnostmi. Za tímto účelem navazujeme spolupráci s vybranými unitářskými vzdělávacími organizacemi v zahraničí.
  • Nabídnout při výukových soustředěních studentům dostatek času pro inspirativní neformální setkávání i doplňkové programy. Klademe důraz prohlubování osobních vztahů, neopomíjíme ani praktickou rovinu spirituality.
  • Zkombinovat klasickou formu studia s neformálními prvky (společné diskusní kroužky studentů i lektorů, praktická duchovní cvičení a podobně).