akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výroční zprávy

kontakty

podpořte nás

ředitel

Zaštiťuje akademii, reprezentuje instituci, vystupuje jejím jménem.
  • Zodpovídá za celkové směřování UA a koncepci rozvoje UA,
  • zodpovídá za spolupráci s lektory,
  • spolupracuje s ústředím NSČU,
  • spolupracuje s Komisí UA.
Ředitele volí v otevřeném výběrovém řízení na předem stanovené období ústřední správní sbor Náboženské společnosti českých unitářů, který jej následně jmenuje do funkce a může odvolat.