akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výroční zprávy

kontakty

podpořte nás

slovo ředitele

Praha, 15. ledna 2017

Vážení zájemci o studium na Unitářské akademii,

Jako aktivního člena NSČU i toho, kdo se přímo podílí na jejím vedení, mě velmi oslovila myšlenka zřízení samostatné vzdělávací instituce naší společnosti – Unitářské akademie.

V této iniciativě spatřuji dobrou příležitost pro veřejnost dozvědět se o tradici liberálních náboženských směrů a pro naše členy pak zejména tolik potřebnou možnost získat hlubší vědomosti o identitě a kořenech unitářství i konkrétních způsobech jeho praxe. Věřím, že nám akademie pomůže podstatně zlepšit – v dobrém slova smyslu zprofesionalizovat – a současně lépe naplnit konkrétním obsahem naši činnost v obcích. Skrze práci v Unitářské akademii můžeme rovněž společně, se zapojením členů i našich zahraničních přátel, cílevědoměji hledat a nacházet podobu soudobého českého unitářství.

Spolu s tím otevírá Unitářská akademie i prostor pro určité pokračování záměru zakladatelů naší náboženské společnosti: stát se širším centrem svobodomyslného náboženského myšlení v republikovém měřítku. Tato myšlenka se snad dnes jeví jako příliš odvážná. Vnímám ji však jako důležitou a specificky pro naši sekulární a skeptickou českou společnost velmi potřebnou vizi.

Přeji Unitářské akademii zdar a rád bych všechny zájemce dobré vůle, ať již z řad unitářů či příznivců liberálního náboženského myšlení, přizval k účasti na ní.

Srdečněpodpis
    Michal Kohout
    ředitel UA