akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výroční zprávy

kontakty

podpořte nás

přednáškový cyklus

Přednášky jsou určené všem zájemcům z řad studentů, unitářů i veřejnosti. Základním cílem tohoto programu je nabízet inspiraci k dalšímu poznávání i navazujícím aktivitám v širokém spektru témat, pro přehlednost členěných do šesti obecnějších oblastí, jež vždy byly a jsou pro naše působení důležité.
Každá je zároveň symbolicky značena svou vlastní barvou, které dohromady znázorňují celistvost i vzájemné vazby všech částí celku.
Spiritualita
Vzdělávání a rozvoj osobnosti
Unitářství a tradice
Kultura, umění, tvořivost
Ekologie
Sociální spravedlnost
Všechny přednášky se budou konat prostřednictvím videokonferenčního programu Zoom, vždy jednou měsíčně, ve čtvrtek (zpravidla poslední čtvrtek v měsíci) od 18:30.
 
Link pro připojení (platí pro všechny programy cyklu)
https://us02web.zoom.us/j/82958462444
 
NEJBLIŽŠÍ PROGRAM


KONALO SE:

Členství v NSČU:
komentované představení výsledků průzkumu členství v naší organizaci a následná diskuse
(vede a moderuje Kristýna Ledererová Kolajová)
čtvrtek 21. října 2021, začátek: 18:30
V polovině letošního roku proběhl v NSČU nejrozsáhlejší průzkum členství od dob jejího založení. Aktivně se do něj zapojila třetina naší členské základny, což dodává získaným výsledkům velkou váhu. Získaná data byla profesionálně sociologicky zpracována.
Co o nás vypovídají?
 
Ženské hnutí v unitářství a univerzalismu
Nicole Kirk (historička, profesorka na Meadville Lombard Theological School)
čtvrtek 16. září 2021, začátek: 18:30
(přednáška i následná diskuse budou simultánně tlumočeny)
Historička Ann Braudeová se v průkopnickém eseji napsaném v roce 1997 zeptala: „Jak bychom vyprávěli příběh náboženství, pokud bychom jako východisko vzali skutečnost, že ženy tvoří většinu účastníků náboženských aktivit?” I přes absenci žen na vedoucích náboženských pozicích, ženy početně převažují ve většině náboženských tradic, a navíc: rozhlédneme-li se po dějinách unitářství a univerzalismu, zjistíme, že ženy hrály zásadní roli jak při zakládání těchto směrů, tak při jejich udržování i podpoře. Proč tedy o ženách slyšíme tak málo?

Současná Unitaria a programy pro děti a mládež: Co můžeme nabídnout a jak tuto oblast dále rozvíjet?
Jana Rašková, Kristýna Ledererová Kolajová, Markéta Frelová
čtvrtek 19. srpna 2021, začátek: 18:30
Děti a mládež jsou klíčovými skupinami pro rozvoj každého společenství, ovšem v naší organizaci jich zatím není mnoho a málokterá obec s nimi systematicky pracuje.
S ohledem na budoucnost bychom neměli pouštět ze zřetele, že dnešní děti jsou našimi nástupci, a už nyní bychom do nich měli vkládat to z naší tradice, co chceme, aby z ní zůstalo živé.
Kombinovaný program (přednáškové příspěvky s diskusí) věnovaný nejrůznějším podobám práce s dětmi a mládeží v našich Unitariích i nadobecním aktivitám v této sféře. Zveme každého, kdo se ve své obci či unitářské skupině věnuje práci s mladými, případně zvažuje, jak začít, a zveme i rodiče, kteří přemýšlejí, zda své děti přivést do našich programů, protože většina z nich je otevřená i veřejnosti.
 
Spiritualita v architektuře
Michal Kohout
čtvrtek 5. srpna 2021, začátek: 18:30
Architektura, stejně jako jiné lidské konání, má přirozeně i svůj duchovní rozměr. Zde tím spíše, že se jedná o dlouhodobou soustavnou kulturní činnost úzce spojenou se sebedefinicí jedince i celých společenství. Prezentace ve zkratce nastíní různé rozměry této bohaté tematiky.
 
 
 
Islámské právo
Štěpán Mairovský
čtvrtek 17. června 2021, začátek: 18:00
 
- základní charakteristika islámského práva a hlavní odlišnosti od evropského práva
- islámské právní školy a heterogenita islámského světa aneb kde vás pustí do mešity a kde vás zbičují?
- vybrané otázky manželského, trestního a finančního práva

 
 
Permakultura jako přístup k životu – v čem může unitáře inspirovat?
Kristýna Ledererová Kolajová
čtvrtek 27. května 2021, začátek: 18:30
 
Permakultura je často chápána zejména jako určitá forma ekologického, šetrného a udržitelného nakládání s půdou. To je v jádru správné, nicméně poněkud zjednodušené pojetí. My se budeme permakulturou zabývat také v obecnějším smyslu, jako způsobem myšlení (a jeho praktickým uplatňováním), které vede k udržitelnosti života a respektu k přirozeným procesům v přírodě. Přístupem, jehož základem je propojování namísto oddělování, řád ve zdánlivém chaosu a jednota v rozmanitosti. Už vám to zní povědomě? Ano, principy, s nimiž pracují zastánci permakultury, jsou těm unitářským hodně podobné a cíle, které sledují, také.

 
 
Květinová slavnost
– výzva postmoderní době
Rev. Dr. Petr Samojský
čtvrtek 29. dubna 2021
 
N. F. Čapek je znám jako ideový autor Květinové slavnosti a české unitářství je bráno jako prostředí, z kterého koncept slavnosti vzešel. To je ovšem jen část jejího příběhu. Květinová má hlubší kořeny, širší přesah a v neposlední řadě potenciál prospět postmoderní době jako prospěšný medikament.