akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výroční zprávy

kontakty

podpořte nás

komise

6 osob (2 duchovní, 2 laici, 2 externisté), volených ÚSS ve výběrovém řízení; komise zejména:
  • stanovuje základní okruhy písemných prací a projektů k jednotlivým modulům a schvaluje studentské návrhy písemných prací a projektů,
  • prování finální vyhodnocení písemných prací a projektů,
  • členové komise budou k dispozici jako studijní poradci studentů.