akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výroční zprávy

kontakty

podpořte nás

užší vedení

(pracovní výbor)

(i) výkonný ředitel, (ii) zástupce ředitele (navržený ředitelem a schválený Komisí UA), (iii) zodpovědný člen vedení NSČU (navržený ústředím NSČU a schválený ředitelem a komisí UA)
  • Jmenované na funkční období ředitele UA,
  • organizuje chod akademie,
  • připravuje roční rozpočet UA,
  • připravuje průběh jednotlivých modulů,
  • připravuje schůze Komise UA,
  • schvaluje přihlášky uchazečů o studium,
  • v závěru kalendářního roku vypracovává zprávu o činnosti UA v daném roce.