akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výroční zprávy

kontakty

podpořte nás

modul Tradice - jaro 2017

Modul byl zahájen třídenním výukovým soustředěním v prostorách Centra studijních pobytů, jež je součástí státního hradu a zámku v Českém Krumlově.

DATUM KONÁNÍ:
30. března - 2. dubna 2017.
 
ZAHRANIČNÍ LEKTOŘI:
 
Rev. Sándor Kovács, Ph.D.
pedagog na Evangelickém teologickém Institutu v Kološváru (Kluži)
 
Rev. Eric Cherry
ředitel mezinárodní kanceláře americké Asociace unitářů a univerzalistů
  • vystudoval na Meadville/Lombard Theological School (1992–1997, zde také v letech 1993–1994 působil na částečný úvazek jako asistent), poté má více než dvacetiletou praxi duchovenskou a ve službách UUA
  • jako duchovní působil v unitářských sborech UU Fellowship at Burlington (USA, Iowa, 1994–2001, do roku 1997 jako stážista) a v Unity Church of North Easton (USA, Massachussets, 2001–2007)
  • ve školním roce 1998/1999 působil jako učitel angličtiny na unitářském institutu v Kluži
  • v roce 2007 nastoupil do UUA, kde působí dosud, původně na post ředitele mezinárodních zdrojů, nyní řídí mezinárodní kancelář několika zaměstnanci, do níž jeho post přerostl; je zodpovědný za mezinárodní spolupráci ve více než 25 zemích světa včetně vedení agendy spojené s udělování mezinárodních grantů UUA

 

ROZVRH VÝUKY:

Modul Tradice  
Pátek Kořeny unitářství a jeho formování do 20. století
10:00-11:00 Nejstarší kořeny (Polsko, Transylvánie, Anglie, USA)
11:15-12:15 Formování organizovaného unitářství 
14:00-15:00 příbuzné proudy v Evropě (liberální křesťanství)
15:15-16:15 příbuzné proudy v USA (univerzalismus, transcendentalismus, humanismus)
   
Sobota České unitářství
10:00-11:00 Počátky / Události založení Svobodného bratrství 
11:10-11:40 Počátky / Čapkova syntéza; české unitářství jako experiment?
14:00-15:00 Osobnosti, lokality a jejich vazby
15:15-16:15 Poválečný vývoj / Ekonomická krize, okupace nacistů a komunistů
16:25-16:55 Poválečný vývoj / Hledání identity v 90. letech 20. století
   
Neděle Současné unitářství ve světě
10:00-11:00 Organizace (IARF, ICUU, CLF, EUU)
11:15-11:45 Směřování / Unitářský univerzalismus v USA a ve světě
12:00-12:30 Směřování / tradiční a netradiční unitářské směry dnes
12:40-13:10 Směřování / smysl a cíle nadnárodních unitářských aktivit