akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výroční zprávy

kontakty

podpořte nás

modul Služba, modul Kontext bohoslužby - jaro 2018

Výukové soustředění k těmto modulům se konalo v Domě hostů broumovského kláštera, který prošel citlivou rekonstrukcí v roce 2015 a byl upraven pro účely vzdělávacího a konferenčního centra. Areál kláštera je cennou barokní památkou postavenou podle návrhu významných architektů návrhů Kryštofa Dientzenhofera a K. I. Dientzenhofera.
DATUM KONÁNÍ:
21.-25. března 2018 
 
ZAHRANIČNÍ LEKTOŘI:
 
Derek McAuley,
vedoucí tajemník britské unitářské organizace General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches
Rev. Dana Lightsey, 
High Plains Church, Colorado, USA
Rev. John Midgley,
publicista, bývalý prezident britské unitářské organizace General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches
 
 
ROZVRH VÝUKOVÉHO SOUSTŘEDĚNÍ:
 
SLUŽBA
pátek 23. března
Obec a její veřejný přesah
09:00–09:45          Multikulturní obec / realita postmoderní doby, etické problémy veřejnosti a náš příspěvek k nim
09:55–10:40          Multikulturní obec / Mezigenerační a multikulturní programy, potřeba vnímat ve službě smysl
10:50–11:35          Multikulturní obec / české specifikum: uzavřenost x otevřenost prostředí 
13:00–13:45          Veřejná reprezentace / Co znamená reprezentovat, soukromí x veřejná role
13:55–14:25          Veřejná reprezentace / Osobní hranice                                                      
14:45–15:15          Veřejný projev / způsoby projevu, včetně rozdílu mezi laickým a duchovenským vedením
15:30–16:30          Veřejný projev / práce s textem, technika řeči (workshop)
 
sobota 24. března
Programy a práce s členskou základnou
09:00–09:45          Unitářská bohoslužba / Význam osobité liturgie a otevřenosti systému, porovnání s dalšími tradicemi
09:55–10:40          Unitářská bohoslužba / Tradice x zvyk, dynamika změn - zapojení obce 
10:50–11:20          Unitářská bohoslužba / Symbolika a jak s ní pracovat tvůrčím způsobem (workshop)
11:40–12:10          Ostatní programy jako služba členům obce (interní přednášky, dílny, Kruhy sdílení a další)
12:20–12:50          Ostatní programy jako členům obce (Kruhy sdílení - workshop)
14:15–14:45          Pastorační práce / smysl pastorační práce v obci
14:55–15:40          Pastorační práce / způsoby interakce, nástroje pastorační práce
15:50–16:35          Pastorační práce / Jak vytvářet prostředí důvěry? (workshop)
 
neděle 25. března
Institucionalizovaná podpůrná služba obcím
10:00–10:30          Služba obcím / role nadregionálních organizací a institucí
10:35–11:05          Služba obcím / role nadregionálních organizací a institucí (Velká Británie)
11:10–11:40          Služba obcím / role nadregionálních organizací a institucí (USA)
11:50–12:35          Služba obcím / role nadregionálních organizací a institucí (ČR)
12:45-13:30           Služba obcím / role nadregionálních organizací a institucí (diskuse)
 
KONTEXT BOHOSLUŽBY
Středa, 21. března
Unitářské společenství a bohoslužebná činnost
15:30–16:00     Smysl a účel společenství / shromažďování v době postmoderní, pojem svědomí společnosti
16:10–16:40     Smysl a účel společenství / základy unitářského společenství a sjednocující prvky
16:50–17:20     Smysl a účel společenství / sjednocující prvky v praxi (workshop)
17:40–18:10     Smysl a účel bohoslužebné činnosti / obecný historický exkurz + pojetí duchovenské služby napříč unitářským světem (přednáška + videomateriál)
 
Čtvrtek, 22. března
Duchovní shromáždění, obřady
09:00–09:45     Smysl a účel bohoslužebné činnosti / Kněžská role; úkoly duchovního, autenticita, přirozenost
09:55–10:40     Shromáždění a jak je vést / Čím je shromáždění vytvářeno, co je potřebné pro jeho přípravu
11:00–11:45     Shromáždění a jak je vést / Stabilita x variabilita liturgie, intimita x veřejnost prostoru a okamžiku
11:55–12:40     Shromáždění a jak je vést / Atributy duchovního
14:00–15:00     Unitářské obřady / základní typologie včetně základního schématu vedení
15:10–15:40     Unitářské obřady / rity a rituály, předpisy a zvyklosti (diskuse)
16:00–17:00     Zvláštní práva NSČU / jejich právní význam a výkon