akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výroční zprávy

kontakty

podpořte nás

Modul Služba veřejnosti, Pastorační práce - březen 2019

MÍSTO:
Litomyšl, Evropské školicí centrum
objekt bývalého Zámeckého pivovaru, Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl, 
 
DATUM KONÁNÍ:
27.-31. března 2019
 
ZAHRANIČNÍ LEKTOŘI:
Rev. Jill Mc Allister, Unitarian Universalist Fellowship of Corvallis USA
Rev. Tera Klein, Unitarian Universalist Church in Pasadena a Starr King School for the Ministry, USA
Rev. Dr. Botond Koppandi, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kluž, Rumunsko

Botond Péter Koppándi
Botond Péter Koppándi studoval na Protestantském teologickém institutu v Kluži (Rumunsko) se stáží na Meadville Lombard Theological School (Chicago). Doktorská studia absolvoval na Teologické fakultě v Debrecénu. V letech 2000 a 2001 pracoval na výzkumném grantu na Starr Kings School for the Ministry v Berkeley, stupendijní studijní pobyty absolvoval také na unitářských Harris Manchester College v Oxfordu a Unitarian College v Manchesteru. Mezi lety 1997 až 2009 působil jako duchovní transylvánského unitářského sboru v Torockószentgyörgy. Od roku 2007 vyučuje na katedře praktické teologie Protestantského teologického institutu v Kluži (Rumunsko). Je externím členem maďarské Akademie věd.

Tera Klein
Tera v současné době vyučuje na unitářském semináři Starr Kings School for the Ministry v Berkeley a slouží jako duchovní na částečný úvazek na dvou místech – proUUA a pak v Throopově unitářském a univerzalistickém sboru v kalifornské Pasadeně. Tera vystudovala Meadville Lombard Theological School (absolvovala v roce 2010), kde se zaměřila na ekospiritualitu spojenou s ženskou otázkou a na sociální témata v duchovenské práci.

 
 
Jill McAllister
Rev. Jill McAllister působí od roku 1992 jako unitářská a univerzalistická duchovní ve Spojených státech, a to v kongregacích v Oregonu a Michiganu. V letech 1990-1998 pracovala v představenstvu americké Unitářské a univerzalistické asociace. Byla jednním ze zakladatelů Mezinárodní rady unitářů a univerzalistů (ICUU) a více než dvacet let v ní zastávala postupně funkci pokladníka, prezidenta a programového koordinátora. Z této pozice pomáhala podporovat a vzdělávat unitářské a univerzalistické organizace i jejich představitele po celém světě. Doma v Oregonu je duchovní Unitářského a univerzalistického společenství v Corvallis a rovněž vyučuje srovnávací náboženství na Fakultě historie, filozofie a náboženství Oregonské státní univerzity.
 
ROZVRH VÝUKOVÉHO SOUSTŘEDĚNÍ:
 
PASTORAČNÍ PRÁCE
středa 27. března
15:00–15:30 zahájení výukového soustředění
výuka
Pastorační práce jako součást unitářské duchovenské služby
15:30–16:15
Role duchovního v rámci pastorační služby (možnosti, povinnosti, zásady, odpovědnost)
16:20–16:50
Signály a projevy ukazující potřebu pastorační práce 
17:00–17:45
Pastorační vztah a jeho hranice, prostředí pro pastorační práci
17:55–18:40
Základní principy pastorační práce
 
Čtvrtek 28. března
07:30–08:30 snídaně
08:35–08:50 duchovní shromáždění
výuka Pastorační práce v praxi (různé prvky a příklady)
09:00–09:45 Verbální komunikace
09:55–10:40 Neverbální komunikace
11:00–11:30 Pastorační práce s terminálně nemocnými lidmi
11:40–12:10 Pastorační práce s duševně nemocnými lidmi
12:20–13:05 Další příklady pastorační práce
13:05–14:30 oběd
14:30–16:30 Pastorační práce - workshop
16:30–17:30 doplňkový program pro studenty modulu N
 
SLUŽBA VEŘEJNOSTI
pátek 29. března
07:00–07:30
praktická duchovní cvičení
07:30–08:20
snídaně
08:20–08:50
slavnostní zahájení s duchovním shromážděním
výuka
Multikulturalismus a jazyk úcty - základní atributy unitářského společenství
09:00–09:45
Úcta jako základní charakteristika unitářského společenství - v teoretické i praktické rovině, jak ji využít jako jedinečnost směrem k veřejnosti 
09:55–10:55
Unitářská obec jako multikulturní společenství - v historii i současnosti, aplikace v praxi
11:05–11:50
"To božské v nás"  aneb jazyk úcty a možnosti jeho užívání uvnitř společenství i směrem k veřejnosti
12:00–13:30
oběd
výuka
Sociální spravedlnost a lidská práva
13:30–14:15
Sociální pomoc a charita
14:25–15:10
Práva sociálních menšin / ženské hnutí, LGBT,…
15:30–16:15
Kdo je tady cizincem? - otázky migrace, přijímání lidí z jiných etnik a mezináboženské vztahy
16:25–17:10
Partnerské vztahy a vztahy uvnitř společenství - morální akcent unitářských principů
17:15–18:15
schůzka studentů s garanty
 od 18:15
příprava společné večeře
 
sobota 30. března
07:00–07:30 praktická duchovní cvičení
07:30–08:30 snídaně
08:35–08:50 duchovní shromáždění
výuka Zodpovědný  přístup k životu a přírodě
09:00–09:45 Duchovní rozměr ekologie a přístupu k životnímu prostředí
09:55–10:40 Přírodní dědictví (živá i neživá příroda) a proměny unitářského přístupu k němu
11:00–11:45 Kulturní dědictví (hnotné i nehmotné) a proměny unitářského přístupu k němu
11:55–12:40 Budoucnost našeho společného domova (společenství a prostředí které ho obklopuje - aneb Mohou se vzájemně formovat?)
12:40–14:00 oběd
výuka Unitářské projekty a programy jako služba společnosti
14:00–14:45 Občanská angažovanost v dějinách unitářství
14:55–15:40 Teoretická východiska pro současnot
15:55–16:40 Praktické možnosti v 21. století
17:00–18:00 neformální diskuse s lektory
18:00–18:30 metodologický seminář
 
neděle 31. března
07:00–07:30 praktická duchovní cvičení
07:30–08:20 snídaně
08:20–08:50 duchovní shromáždění
výuka Spiritualita v denním životě
09:45–10:15 Sdílená spiritualita  / Duchovní prožitek v rámci společenství: okamžiky všechní a výjimečné
10:20–11:05 Sdílená spiritualita  / Interní (obec a její život) x externě zaměřená (pro veřejnost)
11:15–12:00 Osobní spiritualita / Významné a mezní události lidského života spojené s rodinou a osobním životem 
12:10–12:40 Osobní spiritualita / Rituály v rámci širší společnosti (práce, studium…)
12:50–13:40 Význam společenství
13:40–14:00 slavnostní zakončení