akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výroční zprávy

kontakty

podpořte nás

Modul Péče o chod obce, Teologie - říjen 2019

DATUM KONÁNÍ:
16.-20. října 2019
 
MÍSTO KONÁNÍ:
Zámek Nečtiny (Nečtiny 1, 331 63, okres Plzeň sever), www.zameknectiny.cz.
 
ZAHRANIČNÍ LEKTOŘI
Rev. Dr. Thandeka je unitářská a univerzalistická teoložka, publicistka a odborná konzultantka. V současné době mimo jiné vede projekt nazvaný Love Beyond Belief (Láska v pozadí víry). V roce 1984 jí arcibiskup Desmond Tutu z afrického národa Xhosa dal jméno Thandeka, což znamená „milovaná“. Je zakladatelkou takzvané Affect Theology (tedy citové teologie, která zkoumá souvislosti mezi náboženstvím a emocemi pomocí poznatků afektivní neurovědy). Předtím, než získala doktorát z filozofie náboženství a teologie na postgraduální univerzitě Claremont, byla šestnáct let televizní producentkou a získala cenu Emmy.
Je autorkou mnoha publikací, například: Learning to Be White: Money, Race, and God in America(2000),The Embodied Self: Friedrich Schleiermacher's Solution to Kant's Problem of the Empirical Self(1995Ztělesněné já: Friedrich Schleiermacher Řešení Kantova problému empirického já (1995), do dalších knih přispěla (například do Oxfordské příručky o feministické teologii a globalizaci. Mezi četné časopisecké texty Thandeky patří eseje v American Journal of Theology and Philosophy, The International Journal of Practical Theology, Harvard Theological Review, Process Studies a periodiku Tikkun. Její knihy a eseje jí pomohly stát se „hlavní postavou americké liberální teologie“, jak ji označil Gary Dorrien v konze The Making of American Liberal Theology: Crisis, Irony, and Postmodernity, 1950-2005 (John Knox Press, 2006). Thandeka vyučovala na Státní univerzitě v San Franciscu, na Meadville Lombard Theological School i na Harvardově univerzitě.
 
Rev. Daniel Costley je britský unitářský duchovní. Vystudoval unitářskou teologii na Harris Manchester College v Oxfordu, kde byl také ordinován. V roce 2010 nastoupil jako duchovní ve své první unitářské obci. Během profesního života pracoval na mnoha pozicích v rámci britského unitářské organizace, včetně toho, že byl předsedou takzvané Ministry Strategy Group (což je britská profesní organizace duchovních, která také zajišťuje jejich profesní růst a vzdělávání), působil i ve vedení další unitářské duchovenské organizace: Interview Panel. Stále úzce spolupracuje s Harris Manchester College a podílí se na současném procesu transformace unitářského duchovenského vzdělávání v Británii. V současné době vede tři unitářské sbory v jihovýchodní Anglii a je také prezidentem britské Unitářské historické společnosti. Bydlí v Sevenoaks s rodinou a psem a je náruživým fotografem.
 
Rev. Norbert Zsolt Racz působí od roku 2009 jako duchovní Ústředního unitářského sboru v Kološváru v Transylvánii. Vystudoval unitářské gymnázium János Zsigmond Unitarus Kollegium a poté Protestantský teologický institut v Kološváru. Předtím, než byl povolán ke svému současnému sboru, pracoval pro Maďarské sdružení unitářské mládeže (ODFIE). Je předním odborníkem na unitářskou teologii a přednášejícím na mnoha mezinárodních unitářských konferencích a setkáních.
 
 
PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH
středa 16. října
 
15:00–15:30
zahájení výukového soustředění
 
téma: Duchovní a vedení obce
15:00–15:30
Duchovenská služba v postdenominačním věku
15:35–16:05
"Jsem veden, abych mohl vést, vzdělávám se, abych mohl vzdělávat"
16:25–16:55
Specifika práce se skupinou, specifika práce s jednotlivci, rozdíly v přístupu
17:00–17:30
Profesionalita: jak si udržet univerzálnost v duchovenské práci
17:40–18:40
speciální možnosti, jak oživit práci duchovního
   
čtvrtek 17. října
 
07:30–08:30
snídaně
08:35–08:50
duchovní shromáždění
 
téma: Role duchovního ve vzdělávání členské základny
09:00–09:45
Pedagogická role duchovního
09:55–10:40
Kde čerpat zdroje a inspiraci
10:50–11:20
Profesní orgány a organizace včetně mezinárodních a jejich funkce
11:30–12:45
oběd
 
téma: Duchovní a péče o chod obce
12:45–13:30
Možnosti zapojení duchovního do chodu obce, výhody, rizika
13:40–14:10
Misijní působení – výhody pro obec, rizika
14:20–15:20
Odpovědnost duchovních za stav obce + workshop
15:30–16:30
Duchovenská péče a chod obce – shrnující workshop
16:45–17:45
doplňkový program pro studenty modulu N
 
pátek 18. října
07:00–07:30                 
praktická duchovní cvičení
07:30–08:20
snídaně
08:20–08:50
slavnostní zahájení s duchovním shromážděním
 
téma: Teologie: víra, náboženství a jejich reflexe
09:00–09:45
Co je to teologie, vysvětlení pojmu, základní přehled vývoje
09:55–10:40
Kořeny a východiska: tradiční náboženství
10:50–11:50
Základní pojmy: Bůh a související, čas a jeho různá pojetí
12:00–13:30
oběd
 
téma: Teologie ve vztahu k jedinci
13:30–14:00
Víra – její formy a projevy (základní přehled, pojmy)
14:10–14:40
Náboženská tradice a její význam pro směřování osobní duchovní cesty
15:00–16:00
Já a Ty jako základ existenciální reflexe (s workshopem)
16:10–17:10
Realita versus možnosti poznání reality (s workshopem)
17:15–18:15
schůzka studentů s garanty
 od 18:15
příprava společné večeře
 
sobota 19. října
07:00–07:30                 
praktická duchovní cvičení
07:30–08:30
snídaně
08:35–08:50
duchovní shromáždění
 
téma: Unitářská a univerzalistická teologie
09:00–09:45
Unitářství, univerzalismus: kořeny, dějiny, současnost
09:55–10:40
Specifika unitářské teologie I. Vztah teologie – filozofie – etika
11:00–12:00
Specifika unitářské teologie II. Filozofie a etika v základech unitářství
12:10–12:40
Náboženství budoucnosti? (workshop)
12:40–14:00
oběd
 
téma: Unitářský étos
14:00–14:30
Zjevené x přirozené náboženství, tvůrčí náboženství
14:40–15:25
Nejvyšší autorita, dogma, krédo, zázraky – může být náboženství bez nich?
15:40–16:40
Základy unitářského étosu, principy, lidský vzor, jazyk úcty
17:00–18:00
neformální diskuse s lektory
18:00–18:30
metodologický seminář
 
 
 
neděle 20. října
07:00–07:30                 
praktická duchovní cvičení
07:30–08:20
snídaně
08:20–08:50
duchovní shromáždění
 
téma: Unitářská teologie a inspirační zdroje
09:00–09:45
Posvátné texty a jiná náboženství, Mimonáboženská inspirace
09:55–10:40
Tzv. živá bible Emersonova a Čapkova
 
téma: Náboženství a spiritualita
11:00–12:00
Smysl a výklad obou pojmů, spiritualita v náboženství a mimo něj
12:10–12:55
Spiritualita: typy, možnosti a způsoby klasifikace duchovního vývoje
13:05–13:35
Unitářské náboženství, unitářská spiritualita, role společenství
13:40–14:00
slavnostní zakončení