akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výroční zprávy

kontakty

podpořte nás

Nepovinný modul Praktická duchovní cvičení - červen 2021

24.-27. června 2021

MÍSTO KONÁNÍ:
herberk Ferdinanda Dobrotivého, Lesní ulice 205, 471 52 Sloup v Čechách
 
LEKTOŘI:
 
Robert Elva Frouz
Zabývá se zejména osobním doprovázením v duchu kontemplace. Žije s rodinou v otevřeném domě Komunity Noe na barokní faře v Holostřevech na Tachovsku, kde od roku 1998 pořádá různé druhy setkání, kurzů a duchovních obnov, jejichž společným jmenovatelem je kultivace laskavé pozornosti.
Vedl program nazvaný Uvedení do přítomnosti – kontemplace a práce s tělem zaměřený na to, jak navázat a prožít kontakt sám se sebou a se svým středem, cítit vlastní tělo, intenzivně vnímat přítomný okamžik, uvolnit se a jen tak být. Byla to příležitost vyzkoušet různé formy meditace, kontemplace a práce s tělem. A přesvědčit se, že vědomě dýchat, jít, jíst, intenzivně si vychutnat každý okamžik je možné, dobré a občerstvující.
 
Roman Figura
Působí katedře filozofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK. Soustředí se na zjevnost a podoby živých organismů a také na spiritualitu a rituály v životě zvířat i lidí.
Vedl program věnovaný Eleusinským mystériím. Řecká mysteria patří k tajemným prvkům antického náboženství. Z toho, co o nich víme, lze usuzovat, že mohou říci hluboké poselství i dnešnímu člověku.

 

Jakub Kroulík
Je profesionální hypnotizér. Jako racionální thaumaturg a výborný hypnotizér svého typu je zván coby konzultant k projektům zkoumajícím hranici mezi vědou a magií. Těmi jsou například český EXPERIMENT NÁHODA či slovenský projekt INVESTIGÁTORI. Od roku 2013 spolupracuje s Českým klubem skeptiků na projektu Paranormální výzva, kde dohlíží na férovost experimentů prověřujících tvrzení nadpřirozených schopnosti.
Vedl program zaměřený na hypnózu a sugesci v našem každodenním životě. V něm je výskyt různých sugestivních cyklů naprosto přirozený. Člověk si je ovšem obyčejně neuvědomuje a přechází je bez povšimnutí. Zpozorní pouze v případě, když se mu manifestuje takový sugestivní fenomén, který zdánlivě vybočuje z jím očekávané každodenní reality. Takovou situaci si pak obyčejně potřebuje nějak vysvětlit.
Snadné vysvětlení člověku nabízí náboženská oblast, ve které se hypnotické fenomény využívaly od nepaměti, využívají se a využívat se budou. Lze je objevit pod různými označeními – hypnóza, monoideismus, mesmerismus, biomagnetismus, živočišný, tělesný, osobní či zvířecí magnetismus, telepatie, působení fluida, ódu, ovládání lidí okultní sily, duše, nadpřirozené bytosti, parapsychologie, sila vůle, práce s energiemi, kvantování, exorcismus, magie atp. – a často si jich oko laika ani nevšimne, či souvislost si nespojí, protože dnes jsou sugestivní fenomény vnímány zejména v zarámování s hypnózou a klinickým, terapeutickým kontextem. Jakub Kroulík ve svém workshopu interaktivně a prakticky poukázal na zajímavé sugestivní cykly z našeho každodenního života.
 
Jiří Motl
Zabývá se psychologií náboženství, doktorské studium absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Část studia strávil na Islámské teologické fakultě v Istanbulu a Jagellonské Univerzitě v Krakově. Nyní působí na Karlově Univerzitě a Technické Univerzitě v Liberci, kde vyučuje a věnuje se výzkumu. Zabývá se též Gestalt psychoterapií. Deset let praktikuje buddhistickou meditaci.
Vedl kruhy sdílení.
 
Petr Samojský
Je unitářským duchovním. Obdržel magisterský diplom v Meadville Lombard Theological School v Chicagu a doktorský diplom v Chicago Theological Seminary. Dlouhodobě se zabývá systematickým unitářským vzděláváním duchovních i laického vedení, věnuje se unitářské spiritualitě v praxi.
Vedl prezentace a workshopy týkající se aktivní práce s responzivním čtením v rámci liturgie a také programy cílené na unitářské pojetí psychohygieny, jako například sugesce a pozitivní myšlení.
 
 
PROGRAM:
      Čtvrtek
17:00–18:00 večeře
18:30–19:00 seznámení se programem, rozdělení úkolů atd.
19:10–20:00 Chvíle pro nepopsaný list (tvůrčí workshop k seznámení, vede Kristýna Ledererová Kolajová),
20:00–20:45 kruhy sdílení (vedou Petr Samojský, Jirka Motl, Roman Figura)
 
       Pátek
07:30–08:15 snídaně
08:15–09:00 ranní praxe – Světlu v ústrety (vede Kristýna Ledererová Kolajová)
09:30–12:30 Uvedení do přítomnosti - kontemplace a práce s tělem (vede Robert Elva Frouz)
12:30–14:00 oběd (plus individuální program, odpočinek)
14:00–15:30 úkoly z dopolední praxe + individuální rozjímání v přírodě
15:30–17:30 Eleusinská mystéria (vede Roman Figura)
17:30–18:30 večeře
18:30–19:00 reflexe k mystériím
19:15–20:00 kruhy sdílení (vedou Petr Samojský, Jirka Motl, Roman Figura)
 
Sobota
07:30–08:15 snídaně
08:15–09:00 ranní praxe – Každodenní dobré dílo (vede Kristýna Ledererová Kolajová)
09:30–11:30 Diadický vztah a responzivní čtení v unitářské liturgii (vede Petr Samojský)
11:30–12:30 individuální program, rozjímání v přírodě
12:30–14:00 oběd
14:00–17:00 Hypnóza a sugesce v našem každodenním životě (vede Jakub Kroulík)
17:15–18:15 N. F. Čapek a práce s autosugescí v naší tradici (vede Petr Samojský)
18:15–19:30 večeře
19:30–20:30 kruhy sdílení (vedou Petr Samojský, Jirka Motl, Roman Figura)
 
Neděle
07:30–08:15 snídaně
08:15–09:00 ranní praxe – K okraji ticha (vede Kristýna Ledererová Kolajová)
09:15–10:00 kruhy sdílení (vedou Petr Samojský, Jirka Motl, Roman Figura)
10:15–11:15 Dobrá myšlenka (vede Petr Samojský)
11:45–12:30 Dobrá myšlenka: duchovní shromáždění a obřad rozloučení (sdílené vedení)
12:30–13:30 oběd