akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výroční zprávy

kontakty

podpořte nás

Moduly Vzdělávání / Promluva a práce s textem - říjen 2021

13.-17. října 2021

MÍSTO KONÁNÍ:
Veltrusy, Edukační centrum Schola naturalis, státní zámek Veltrusy,  Ostrov 59, 277 46 Veltrusy
 
LEKTOŘI:
Zahraniční lektoři budou připojeni on-line přes program Zoom.
Anglické přednášky budou simultánně tlumočeny do českého jazyka.
Rev. Erika Hewitt, UUA, odbor pro duchovenské záležitosti a duchovní shromáždění
Rev. Sarah Lammert, odbor pro duchovenské záležitosti a duchovní shromáždění UUA
Helen Mason, ředitelka Unitarian College
Rev. Kinga Réka Székely, Transylvánie, úřad unitářského biskupa, oddělení pro vzdělávání
Rev. Petr Samojský, Pražská obec unitářů, OŠS, Unitářská akademie
Rev. Vlastík Krejčí, Obec unitářů v Teplicích, Unitářská akademie
Jana Rašková, Obec unitářů v Teplicích, neordinovaná duchovní
Kristýna Ledererová Kolajová, předsedkyně ÚSS NSČU, Unitářská akademie
Štěpán Mairovský, místopředseda ÚSS NSČU, Pražská obec unitářů
 
 
PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH
           Modul N - Promluva a práce s textem
středa 13. října
15:15–16:00 Tradice - odkud se promluva vzala, svoboda řečnického pultu a lavice, proměny v rámci historického vývoje 45 min Petr Samojský
16:15–17:00 Promluva v kontextu dlouhobé koncepce a poslání obce, vazby na plánování dalších progamů, témata promluvy a práce s nimi 45 min Erika Hewitt
17:15–18:00 Cíle: terapeutický efekt promluvy a další cíle, příklady z praxe 45 min Kinga Réka Székely
18:00–18:30 Sdílení myšlenek 30 min Petr Samojský
 
čtvrtek 14. října
07:30–08:30 snídaně    
08:35–08:50 duchovní shromáždění    
výuka Příprava promluvy minutáž vyučující
9:00–9:45 Zdroje: Kde čerpat inspiraci, klíč k výběru témat, přátelé a sociální skupina jako zdroj podnětů, vycházet z osobních zkušeností či z objektivních faktů? 45 min Helen Mason
9:55–10:30 Zakomponování promluvy do shromáždění; reflexe, anebo ne?  35 min Vlastimil Krejčí
10:50–11:30 Forma / Promluva x přednáška a jiné formy prezentace 40 min Vlastimil Krejčí
11:40–12:15 Metody  přípravy a prezentace / dramatické čtení, řeč spatra 35 min Petr Samojský
12:20–13:00 Přednes / najít vlastní styl + praktické ukázky  40 min Petr Samojský
13:00–15:00 oběd    
15:00–17:00 Příprava promluvy - workshop 120 min Petr Samojský 
17:15–17:45 Sdílení myšlenek 30 min

Vlastimil Krejčí

            Modul P - Vzdělávání
pátek 15. října
07:00–07:30 praktická duchovní cvičení    
07:30–08:20 snídaně    
08:20–08:50 slavnostní zahájení s duchovním shromážděním    
výuka Význam vzdělávání v unitářském společenství minutáž vyučující
09:00–09:45 Vzdělávání v unitářských společenstvích jako důležitá součást naší tradice 45 min Kristýna Ledererová
09:55–10:40 Unitářská společenství jako prostor k přirozenému růstu obecné vzdělanosti členů a role duchovních v tomto procesu 45 min Vlastík Krejčí 
11:00–11:45 Průběžné vzdělávání vedení a aktivních členů jako cesta k sebevědomé a zdravé obci 45 min Helen Mason
11:50–12:20 sdílení myšlenek 60 min Kristýna Ledererová
12:20–14:00 oběd    
výuka Lidský život jako celek minutáž vyučující
14:00–14:45 Co může obec udělat jako prevenci osobní krize + Životní milníky a přechodové rituály  jako důležitá součást života obcí 45 min Jana Rašková
15:00–15:45 Programy k osobnímu i skupinovému sdílení a podpoře (teorie i praktické ukázky) 60 min Petr Samojský
16:00–17:00 sdílení myšlenek + workshop 60 min Kristýna Ledererová
17:00–18:00 schůzka studentů s garanty    
 od 18:00 příprava společné večeře nebo program    
 
sobota 16. října
07:00–07:30 praktická duchovní cvičení    
07:30–08:30 snídaně    
08:35–08:50 duchovní shromáždění    
výuka Vzdělávání a práce s členskou základnou minutáž vyučující
09:00–09:45 Děti / Jak založit dětský program, náplň a cíle, didaktické materiály, pomůcky, práce s rodiči, výchova k unitářství? 45 min Jana Rašková
09:55–10:40 Mládež / Vytvoření podpůrného a respektujícího rámce pro práci s mladými lidmi 45 min Kristýna Ledererová
11:00–11:45 Senioři / Podstatná část naší členské základny  45 min Kinga Székely
11:55–12:40 Dospělí / rozvojové programy podle potřeby a zájmu členů 45 min Petr Samojský
12:40–14:00 oběd    
14:00–14:45 Utváření a vylepšování obce podle potřeb a témat doby /kreativní podněty 45 min Sarah Lammert
14:55–15:40 Obec jako příležitost k rozvoji občanského aktivismu a demokracie, vedení k zodpovědnému přístupu k životu 45 min Stěpán Mairovský
16:00–17:00 sdílení myšlenek + workshop (jakými způsoby a v jakých formách můžeme vzdělání nabízet? Role centrální organizace, co byste potřebovali?) 60 min Kristýna Ledererová
17:00–18:00 neformální diskuse s lektory    
18:00–18:30 metodologický seminář    
 
neděle 17. října
07:00–07:30 praktická duchovní cvičení    
07:30–08:20 snídaně    
08:20–08:50 duchovní shromáždění    
neděle  Pedagogika a unitářské společenství minutáž vyučující
09:45–10:15 Vzdělávací cíle a kompetence unitářských obcí 30 min diskuse
10:20–11:05 Metody a formy vzdělávání a výuky, základní didaktické zásady 40 min Helen Mason
11:20–12:20 Vytvoření programu se vzdělávacím charakterem, včetně struktury, plánu realizace, způsobu vyhodnocení  40 min Kristýna Ledererová
12:20–13:00 sdílení myšlenek 30 min Kristýna Ledererová
13:00–13:30 slavnostní zakončení