akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výroční zprávy

kontakty

podpořte nás

Moduly Pastorační práce / Veřejné působení - říjen 2022

Moduly Veřejné působení, Pastorační práce - říjen 2022

12.-16. října 2022

MÍSTO KONÁNÍ:
klášter Broumov, Vzdělávací a kulturní centrum, Klášterní 1, 550 01 Broumov
 
LEKTOŘI:
Rev. Ant Howe, Unitarian College, UK
Llinos Morris, Wales, UK
Rev. Júlia Jobbágy, Unitářský sbor v Kološváru, Rumunsko
Rev. Petr Samojský, Pražská obec unitářů, OŠS, Unitářská akademie
Rev. Vlastík Krejčí, Obec unitářů v Teplicích, Unitářská akademie
Michal Kohout, Pražská obec unitářů, Unitářská akademie
Jana Tichá, Pražská obec unitářů, Unitářská akademie
Kristýna Ledererová Kolajová, předsedkyně ÚSS NSČU, Unitářská akademie
Roman Figura, Univerzita Karlova, Unitářská akademie
Karen Ercolino, Pražská obec unitářů, Unitářská akademie
 
PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH
Modul N - Pastorační práce
středa 12. října
15:15–15:30 zahájení výukového soustředění      
výuka Pastorační práce jako součást unitářské duchovenské služby minutáž vyučující kredity
15:30–16:15
Role duchovního v rámci pastorační služby
(možnosti, povinnosti, zásady, odpovědnost)
45 min
Llinos Morris
+ Ant Howe
2
16:25–16:55
Signály a projevy ukazující potřebu pastorační práce 
30 min
Llinos Morris
+ Ant Howe
1
17:10–17:55
Základní principy pastorační práce, vztahy a hranice
45 min
Llinos Morris
+ Ant Howe
1
18:15–19:00
workshop + sdílení myšlenek
45 min
Petr Samojský
1
19:00
večeře
 
 
 
 
čtvrtek 13. října
07:30–08:30
snídaně
 
 
 
08:35–08:50
duchovní shromáždění
 
 
 
výuka
Pastorační práce v praxi (různé prvky a příklady)
minutáž
vyučující
kredity
09:00–10:00
Pastorační terapie
60 min
Petr Samojský
2
10:20–11:05
Pastorační práce se specifickými skupinami klientů
45 min
Jobbágy Júlia
1
11:20–11:50
Pastorační práce a time management
(kolik času lze věnovat pastorační práci?)
30 min
Petr Samojský
1
12:00–12:30
Duchovní a pastorační asistenti
(jak a koho zapojit?) 
30 min
Petr Samojský
12:30–14:00
oběd
 
 
 
14:00–16:00
Pastorační práce a komunikace,
verbální i neverbální - workshop
90 min
Vlastík Krejčí
3
16:15–17:30
doplňkový program pro studenty modulu N
 
 
 
18:30
večeře
 
 
 
 
Modul P5 - Veřejné působení
pátek 14. října
07:00–07:30
praktická duchovní cvičení
 
 
 
07:30–08:20
snídaně
 
 
 
08:20–08:50
slavnostní zahájení s duchovním shromážděním
 
 
 
výuka
Základní charakteristiky unitářského společenství
minutáž
vyučující
kredity
09:00–09:45
Úcta jako základní charakteristika unitářského
společenství v teoretické i praktické rovině,
jak ji využít jako jedinečnost směrem k veřejnosti 
45 min
Petr Samojský
1
09:55–10:40
Práva sociálních menšin / ženské hnutí, děti,
LGBT, lidé v nouzi…
45 min
Jobbágy Júlia
10:55–11:40
"To božské v nás"  aneb Jazyk úcty a možnosti
jeho užívání uvnitř společenství i směrem k veřejnosti
45 min
Llinos Morris
+ Ant Howe
1
11:55–12:40
workshop + sdílení myšlenek
45 min
Kristýna
Ledererová
12:40–14:00
oběd
 
 
 
výuka
Sociální spravedlnost a lidská práva
minutáž
vyučující
kredity
14:00–15:00
Unitářská obec jako multikulturní společenství
- v historii i současnosti, aplikace v praxi: jednota v mnohosti
60 min
Jana Tichá
1
15:15–16:00
Kdo je tady cizincem? - otázky migrace,
přijímání lidí z jiných etnik a mezináboženské vztahy
45 min
Karen Ercolino
16:20–17:05
Rovné vztahy uvnitř společenství -
morální akcent unitářských principů
45 min
Vlastík Krejčí
1
17:15–18:00
workshop + sdílení myšlenek
40 min
Karen Ercolino
18:00–18:45
schůzka studentů s garanty
 
 
 
19:00
večeře
 
 
 
 
sobota 15. října
07:00–07:30
praktická duchovní cvičení
 
 
 
07:30–08:30
snídaně
 
 
 
08:35–08:50
duchovní shromáždění
 
 
 
výuka
Spiritualita v denním životě
minutáž
vyučující
kredity
9:00–09:45
Unitářské projekty a programy zaměřené
na podporu osobní spirituality v denním životě
45 min
Petr Samojský
1
09:55–10:25
Jak nabídnout naši spiritualitu veřejnosti
30 min
Petr Samojský
1
10:35–11:05
Spiritualita ve výchově: Děti a mládež
30 min
Llinos Morris
+ Ant Howe
11:25–12:10
Významné a mezní události lidského života,
rituály
45 min
Vlastík Krejčí
1
12:20–13:00
workshop a sdílení myšlenek
45 min
Petr Samojský
13:00–14:30
oběd
 
 
 
výuka
Unitářské projekty a programy jako služba společnosti
minutáž
vyučující
kredity
14:30–15:15
Význam společenství
45 min
Jobbágy Júlia
1
15:25–16:10
Občanská angažovanost v dějinách unitářství
45 min
Kristýna
Ledererová
1
16:20–17:05
Praktické možnosti v 21. století
45 min
panelová
diskuse
17:15–18:15
neformální diskuse s lektory
 
 
 
18:15–19:00
metodologický seminář
 
 
 
19:00
večeře
 
 
 
 
neděle 16. října
07:00–07:30
praktická duchovní cvičení
 
 
 
07:30–08:20
snídaně
 
 
 
08:20–08:50
duchovní shromáždění
 
 
 
výuka
Zodpovědný přístup k životu a přírodě
minutáž
vyučující
kredity
09:00–09:45
Duchovní rozměr ekologie
a přístupu k životnímu prostředí
45 min
Roman Figura
1
09:55–10:40
Přírodní svět a proměny unitářského přístupu k němu
45 min
Kristýna
Ledererová
1
11:00–11:45
Kulturní dědictví (hnotné i nehmotné)
a proměny unitářského přístupu k němu
45 min
Jana Tichá
1
11:55–12:40
Budoucnost našeho společného domova
(společenství a prostředí které ho obklopuje
- mohou se vzájemně formovat?)
45 min
Michal Kohout
12:50–13:15
slavnostní zakončení