akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výroční zprávy

kontakty

podpořte nás

Moduly Tradice / Sdílení naděje - březen 2023

23.-26. března 2023

MÍSTO KONÁNÍ:
Konferenční centrum Zámecké návrší, Jiráskova 133, Záhradí, 570 01 Litomyšl
 
LEKTOŘI:
Rev. Dr. Nicole Kirk, Meadville Lombard Theological School, USA
Rev. Dr. Paul Rasor, Nizozemí
Rev. Petr Samojský, D.Min., Pražská obec unitářů, OŠS, Unitářská akademie
doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D., Pražská obec unitářů, Unitářská akademie
Kristýna Ledererová Kolajová, předsedkyně ÚSS NSČU, Unitářská akademie
Mgr. Ruth J. Weiniger, Th.D., Oikoymenh, Filosofický ústav AV ČR
 
PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH
Modul N – Sdílení naděje
čtvrtek 23. března
10:50–11:00 zahájení výukového soustředění      
výuka Naděje jako teologický základ minutáž vyučující kredity
11:00–11:45 Smysl a účel sdílení naděje; sdílené vnímání a utváření smyslu jako důležitá část identity obce/společenství 45 min Paul Rasor 2
11:55–12:40 Unitářské a univerzalistické misie a přístupy k nim v průběhu dějin, šíření informací 45 nim Kristýna Ledererová 1
12:50–13:20 Sdílení naděje v praxi, co to znamená uvnitř
běžné obce
30 min Petr Samojský 1
13:20–15:00 oběd + pauza      
výuka Okolnosti růstu a aktivní práce s nimi minutáž vyučující kredity
15:00–15:45 Typologie obcí a práce s ní  45 min Nicole Kirk 1
16:00–16:45 Druhy růstu a cesty k nim (jak uvažovat o obci do budoucna; nově příchozí: jak je získat a udržet) 45 min Petr Samojský 1
17:00–18:00 workshop: Má a může má obec růst? 60 min Petr Samojský 1
18:15–19:00 Sdílení naděje, když je těžké najít naději: duchovenská práce
v čase krizí – panelová debata s lektory
45 min vede Kristýna Ledererová 1
19:00 večeře      
 
pátek 24. března
07:30–08:30 snídaně      
08:30–08:55 duchovní shromáždění      
výuka Smysl sdílení naděje minutáž vyučující kredity
09:00–09:45 Inspirace odjinud: zajímavé misijní přístupy a projekty jinách náboženských organizací a proudů 45 min Ruth Weiniger 1
09:55–10:40 Misijní činnost obce a misijní působení jednotlivce (shody
a rozdíly, rozdílné role, úkoly)
45 min Petr Samojský 1
11:00–12:30 Sdílení naděje – shrnující workshop: unitářské poslání
pro dnešní dobu
90 min vede Kristýna Ledererová 2
12:30–14:00 oběd      
 
Modul P – Tradice
pátek 24. března
14:20–14:30 slavnostní zahájení       
výuka Kořeny a počátky unitářství minutáž vyučující kredity
14:30–15:15 Křesťanské kořeny – do konce 18. století 45 min Paul Rasor 1
15:25–16:10 19. století a unitářství v Evropě 45 min Kristýna Ledererová  1
16:30–17:15 19. století a unitářství v USA 45 min Nicole Kirk
17:25–17:55 Zrod liberálního náboženství (18. a 19. století) 30 min Paul Rasor 1
18:15–19:00 Významné okamžiky starších dějin  45 min Ruth Weiniger
19:00–20:00 večeře      
20:00–20:45 metodologický seminář      
 
sobota 25. března
07:30–08:30 snídaně      
08:35–08:50 duchovní shromáždění      
výuka Unitářská a univerzalistická tradice ve 20. století minutáž vyučující kredity
09:00–09:45 Ženské hnutí v unitářství a univerzalismu 45 min Nicole Kirk 1
09:55–10:40 Workshop: co ze starší tradice je pro nás stále platné 45 min Ruth Weiniger 
11:00–11:45 Liberální náboženství ve 20. století, současnosti a výhled do budoucna (přednáška a workshop) 45 min Paul Rasor 1
11:55–12:40 Světové unitářství v první polovině 20. století 45 min Nicole Kirk
12:30–14:00 oběd      
14:00–14:45 Kořeny, počátky a Svobodné bratrství 45 min Kristýna Ledererová  1
15:0015:45 Rozvoj českého unitářství do 50. let 20. století 45 min Kristýna Ledererová  1
16:00–16:30 Světové unitářství a univerzalismus v 2. polovině
20. století
30 min Petr Samojský 1
16:45–17:30 Přelomové okamžiky (diskuse + workshop) 45 min Kristýna Ledererová 
17:30–18:30 schůzka studentů s garanty      
18:30 večeře      
 
neděle 26. března
07:30–08:20 snídaně      
08:20–08:50 duchovní shromáždění      
výuka Vývoj unitářství a univerzalismu ve 2. polovině
20. století a současnosti
minutáž vyučující kredity
09:00–09:45 České unitářství v éře komunismu (světlé a stinné stránky) 45 min Petr Samojský 1
09:55–10:25 Opět ve svobodných dobách –  přehled vývoje
a bilance
30 min Petr Samojský
výuka Dějiny a osobnost minutáž vyučující kredity
10:40–11:25 Osobnosti českého unitářství 45 nim Kristýna Ledererová  1
11:45–12:30 Osobnosti světového unitářství 45 min Nicole Kirk
12:30–14:00 oběd      
výuka Netradiční pohled na tradici minutáž vyučující kredity
14:00–14:30 Velké a malé dějiny 30 min Jana Tichá 1
14:40–15:10 Změny úhlu pohledu (dějiny a paradigma) 30 min Jana Tichá
15:30–16:15 Smysl dějin  45 min Kristýna Ledererová  + Jana Tichá 1
16:15–16:30 slavnostní zakončení