akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výroční zprávy

kontakty

podpořte nás

Moduly Péče o chod obce / Teologie - říjen 2023

Moduly Péče o chod obce / Teologie - říjen 2023


MÍSTO KONÁNÍ:
Broumov, klášter, Dům hostů, Klášterní 1, 550 01 Broumov
 
LEKTOŘI:
Rev. Sharon K. Dittmar, Asociace unitářů a univerzalistů, poradkyně pro činnost sborů Sředoamerického regionu, USA
Rev. Dr. Paul Rasor, teolog, Nizozemí
Rev. Wies Houweling, poradkyně, Nizozemí
Rev. Petr Samojský, D.Min., Pražská obec unitářů, OŠS, Unitářská akademie
Kristýna Ledererová Kolajová, předsedkyně ÚSS NSČU, Unitářská akademie
Mgr. Ruth J. Weiniger, Th.D., Oikoymenh, Filosofický ústav AV ČR
 
PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH
Modul N – Péče o chod obce
čtvrtek 12. října
 
 
10:50–11:00 zahájení výukového soustředění      
výuka Duchovní jako vůdce minutáž vyučující kredity
11:00–11:45 Duchovenská služba v postdenominačním věku, obecná úskalí a výzvy 45 min Wies Houweling 1
12:00–13:30
Kontinuální vzdělávání duchovních, potřeba odstupu, reflexe, mentora...; profesionalita: jak si udržet univerzálnost v duchovenské práci, odstup a nadhled,... 
90 min
Sharon Dittmar
2
13:30–15:00
oběd + pauza
 
 
 
výuka Zázemí minutáž vyučující kredity
15:00–15:45 Profesní orgány a organizace včetně mezinárodních a jejich funkce 45 min  Kristýna Ledererová 1
výuka Spolupráce duchovního na vedení obce I. minutáž vyučující kredity
16:00–18:00 Facilitace 120 min  Kristýna Ledererová 2
18:15–19:00 Role duchovního ve vytváření, poslání a cílů obce, koncepce rozvoje, vnitřních pravidel… 45 min Petr Samojský 1
19:15-20:00 Možnosti zapojení duchovního do chodu obce, výhody, rizika 45 min Petr Samojský 1
20:00               večeře
 
pátek 13. října
07:30–08:30 snídaně      
08:30–08:55 duchovní shromáždění      
výuka Spolupráce duchovního na vedení obce II. minutáž vyučující kredity
09:00–09:45 Odpovědnost duchovních za stav obce 45 min Sharon Dittmar 1
10:00–11:00 Kde čerpat zdroje a inspiraci 60 min diskuse lektorů se studenty 1
11:15–12:45 Duchovenská péče a chod obce - shrnující workshop 90 min vede Kristýna Ledererová 2
12:45–14:00 oběd      
 
Modul P6 Teologie
pátek 13. října
výuka Teologie: víra, náboženství a jejich reflexe minutáž vyučující kredity
14:30–15:30 Co je to teologie, vysvětlení pojmu + další základní pojmy: Bůh atd., čas a jeho různá pojetí 60 min Paul Rasor 2
15:45–16:45 základní přehled vývoje teologie, liberalismus v teologii a náboženství 60 min Paul Rasor  
výuka Teologie ve vztahu k jedinci minutáž vyučující kredity
17:00–17:45 Já a Ty jako základ existenciální reflexe, možnosti poznávání reality, role víry 60 min Petr Samojský 1
18:00–18:45 Posvátné texty a jiná náboženství, mimonáboženská inspirace, unitáři a tzv. živá bible 60 min Ruth Weiniger  
18:45–20:00 večeře      
20:00–20:45 metodologický seminář      
 
sobota 14. října
07:30–08:30 snídaně      
08:35–08:50 duchovní shromáždění      
výuka Teologie ve vztahu k jedinci a ke skupině minutáž vyučující kredity
09:00–09:45 Náboženská tradice a její význam pro směřování osobní duchovní cesty 45  min moderovaná debata 1
09:55–10:40 Unitářské náboženství, unitářská spiritualita, role společenství 45 min Sharon Dittmar
výuka Étos v náboženství, unitářský étos minutáž vyučující kredity
11:00–11:45 Zjevené x přirozené náboženství, tvůrčí náboženství, Nejvyšší autorita, dogma, krédo, zázraky – může být náboženství bez nich? 45 min Petr Samojský 1
11:55–12:40 Étos v unitářství a jiných náboženství, porovnání 45 min Ruth Weiniger
12:40–14:00 oběd      
14:00–14:45 Základy unitářského étosu, principy, lidský vzor, jazyk úcty 45 min Petr Samojský 1
výuka Unitářská a univerzalistická teologie minutáž vyučující kredity
15:0016:00 Specifika unitářské teologie I. Vztah teologie – filozofie (metafyzika) – etika 60 min Paul Rasor 1
16:15–17:15 Specifika unitářské teologie II. Význam vědy v unitářské tradici, vztah unitářství k mystice a ezoterice 60 min Kristýna Ledererová  1
17:30–18:30 diskuse  45 min vede Kristýna Ledererová 
17:30–19:00 večeře      
od 19:00 schůzka studentů s garanty      

Neděle 15. října
07:30–08:20 snídaně      
08:20–08:50 duchovní shromáždění      
výuka Unitářská a univerzalistická teologie II minutáž vyučující kredity
09:00–09:45 Unitářství, univerzalismus: kořeny, vývoj, dobové přístupy, současnost, jejich vzájemný vztah 45 min Sharon Dittmar 1
výuka Významní teologové minutáž vyučující kredity
09:55–10:35 Osobosti liberální teologie důležité pro dnešní dobu 45 min Paul Rasor 2
10:45–11:45 Významní unitářští teologové minulosti i současnosti 60 min Paul Rasor
11:45–13:00 oběd      
výuka teologie v českém unitářství minutáž vyučující kredity
13:00–14:30 Má české unitářství specifickou teologii a teology? 90 min Petr Samojský 1
14:50–16:20 závěrečný workshop 90 min vede Kristýna Ledererová 
16:20–16:30 slavnostní zakončení