akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výroční zprávy

kontakty

podpořte nás

modul Vzdělávání, Promluva a práce s textem - říjen 2018

Univerzitní centrum Masarykovy univerzity, náměstí Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč

 
DATUM KONÁNÍ:
17.-21. října 2018
 
ZAHRANIČNÍ LEKTOŘI:
Rev. Dr. Diana Davies, First Unitarian Church of Oklahoma City, Meadville Lombard Theological School, USA
Rev. John Harley, Bristol Unitarians, UK,
Rev. Dr. Wayne Arnason, Meadville Lombard Theological School, USA
Rev. Kathleen Rolenz, Unitarian Universalist Church of Annapolis, USA
Rev. Sarah Tinker, Kensington Unitarians, UK
 
 
Rev. Dr. Diana K. Davies
Je hlavní duchovní Prvního unitářského sboru v Oklahomě, USA, a také členkou správní rady Meadville Lombard Theological School v Chicagu, Illinois. Předtím, než začala působit v Oklahomě, sloužila jako duchovní unitářského a univerzalistického sboru Charlestownu (Maryland) a v Prvním unitářském sboru v Baltimore (Maryland). Na duchovní byla ordinována v roce 2017 po absolutoriu na Meadville Lombard Theological School. Během studia získala speciální ocenění v oborech historie a filozofie náboženství.
Předtím, než se stala duchovní, pracovala jako profesorka ruské literatury a srovnávacích dějin literatury, v tomto oboru má také doktorát (Ph.D.). Je uznávanou odbornicí v oblasti mezinárodního vzdělávání. Její poslední pozicí v oboru vysokoškolského vzdělávání byla viceprezidentka pro mezinárodní iniciativy na Princetonské univerzitě, kde vedla internacionalizaci kampusu, řídila všechna mezinárodní partnerství a dohlížela na výzkumná centra v Číně a Keni. V roce 2017 pracovala jako konzultantka Meadville Lombard Theological School, pro niž spoluorganizovala mezinárodní vzdělávací programy a zajišťovala spolupráci s unitářskými a univerzalistickými organizacemi v jiných zemích.
 
Rev. John Harley
John je od roku 2017 duchovním unitářského sboru Bristol Unitarians (Velká Británie). Předtím působil téměř patnáct let jako koordinátor mládeže britských unitářů. Pomáhal organizovat Národní program mládeže, který je zaměřený na aktivity pro mladé ve věku 7–17 let.
Je rovněž učitelem umění a dramaterapeutem, organizuje workshopy a další vzdělávací aktivity objevující umění a spiritualitu. Do své práce rád vnáší kreativitu a pohyb. 
 
 
 
 
Rev. Kathleen Rolenzová a Rev. Dr. Wayne Arnason jsou manželský pár amerických unitářů a univerzalistů, oba s dlouholetými a bohatými duchovenskými zkušenostmi.
Kathleen pracuje v současné době jako hlavní duchovní v unitářském sboru v Annapolis (Maryland, USA), což je poměrně velký sbor se zhruba pěti sty členy a třemi zaměstnanci na plný a pěti na částečný úvazek.
Wayne nedávno ukončil aktivní duchovenskou službu a nyní působí v představenstvu Meadville Lombard Theological School v Chicagu. Část své dlouhé kariéry působil také jako předseda profesního Sdružení amerických unitářských a univerzalistických duchovních.
Společně napsali knihu o unitářské a univerzalistické bohoslužbě s názvem Duchovní shromáždění, které funguje. Také spolu editovali publikaci o současných křesťanských a buddhistických hlasech v americkém unitářství.
 
Rev. Sarah Tinker
Sarah je od roku 2005 duchovní v londýnském sboru Kensington Unitarians, tedy ve sboru s nejdelší unitářskou tradicí ve Velké Británii. (Byl založen v roce 1775 Theophilem Lindseym.) Sarah se velmi aktivně podílí na rozvoji vzdělávání britských unitářských duchovních i laických lídrů.
Pochází z učitelského prostředí, sama má vysokoškolské pedagogické vzdělání a působila jako pedagožka. Pro britské unitáře začala pracovat na národní úrovni nejprve jako tajemnice pro náboženské vzdělávání a mládež. Poté završila studia na Unitarian College v Manchesteru a stala se duchovní. V současné době působí jako předsedkyně sekce pro vzdělávání duchovních při britském unitářském ústředí. Podílela se také vytvoření nových materiálů pro kurz britských unitářů zaměřený na přípravu a vedení duchovních shromáždění.
Je velmi ráda, že se může o Unitářské akademii v České republice dozvědět více, považuje totiž za stále důležitější vytvářet flexibilní vzdělávací struktury.
 
 
 
 
ROZVRH VÝUKOVÉHO SOUSTŘEDĚNÍ:
 
PROMLUVA A PRÁCE S TEXTEM
středa 17. října
Účel a smysl promluvy
15:30–16:15     Tradice / Odkud se promluva vzala, svoboda řečnického pultu a lavice
16:20–16:50     Forma / Promluva x přednáška a jiné formy prezentace
17:00–17:45     Obec / Promluva v kontextu programu obce, témata promluvy a práce s mini
17:55–18:25     Cíle / Terapeutický efekt promluvy a další cíle
 
čtvrtek 18. října
Příprava promluvy
09:00–09:45     Zdroje / Kde čerpat inspiraci, klíč k výběru témat
09:55–10:40     Metody přípravy a prezentace / textová exegeze
11:00–11:45     Metody přípravy a prezentace / dramatické čtení, řeč spatra
11:55–12:40     Technika přednesu / najít vlastní styl + praktické ukázky
14:00–16:00     příprava promluvy - workshop
 
VZDĚLÁVÁNÍ
pátek 19. října
Význam vzdělávání v unitářském společenství
09:00–09:45    Význam vzdělávání / Přínos unitářských společenství k obecné vzdělanosti, role duchovních
09:55–10:40    Význam vzdělávání / Průběžné vzdělávání duchovních
10:50–11:50    Význam vzdělávání / Cesta k uvědomělé a zodpovědné obci
13:30–14:15    Lidský život jako celek / Co může obec udělat jako prevenci osobní krize?
14:30–15:15    Lidský život jako celek / Životní milníky, přechodové rituály
15:30–16:30    Lidský život jako celek / Programy k osobnímu sdílení a podpoře (teorie i praktické ukázky)
 
sobota, 20. října
Vzdělávání a práce s členskou základnou
09:00–09:45    Děti / Jak založit dětský program, nabídka osnov, didaktických materiálů, pomůcek, aktivit
09:55–10:40    Děti / Práce s rodiči, práce s dobrovolníky
11:00–11:45    Mládež / Specifika práce s mládeží, důraz na začlenění jednice do společnosti, důležitost procesu dospívání
11:55–12:40    Mládež / Příklady programů, inspirace
14:00–14:30    Dospělí / Programy podle potřeby a zájmu členů
14:40–15:25    Dospělí / Programy k oslovení veřejnosti
15:40–16:40    Dospělí / Programy k zvýšení členské základny
 
neděle 21. října
Pedagogika a unitářské společenství
09:45–10:15    Teorie / Výukové cíle a kompetence
10:20–10:50    Teorie / Základní didaktické zásady
10:55–11:25    Teorie / Metody a formy vzdělávání a výuky
11:50–12:20    Praxe / Prezentační dovednosti, verbální a neverbální komunikace
12:25–12:55    Praxe / Sestavení a struktura vzdělávacího programu
13:00–13:30    Praxe / Příprava, řízení a vyhodnocení práce se skupinou