akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výroční zprávy

kontakty

podpořte nás

Nepovinný modul Praktická duchovní cvičení - červen 2020

DATUM KONÁNÍ:
18.-21. června 2020
 
MÍSTO KONÁNÍ:
vzdělávací centrum zámku Veltrusy, státní zámek Veltrusy, Ostrov 59, 277 46 Veltrusy
 
LEKTOŘI:
 
prof. Ivana Noble, Ph.D.
Vedoucí Ekumenického institutu ETF UK, profesorka ekumenické teologie. Teologii vystudovala na Husitské teologické fakultě a na katolické Heythrop College Londýnské univerzity. Je autorkou řady článků o ekumenické teologii, východní a západní spiritualitě, hermeneutice, fundamentalismu a totalitním myšlení.
 
Vedla duchovní cvičení směřující ke ztišení a sebepoznání vycházející z křesťanské, ignaciánské tradice kontemplace. Seznámili jsme se během něj s meditací za chůze spojenou s opakováním poutních žalmů, část meditace byla vázaná konkrétní místo pouti, v rámci reflexe jsme zkusili napsat vlastní žalm.
 
Mgr. Lenka Krejčová
Absolventka Husitské teologické fakulty, lektorka kurzů mindfulness.
 
Na krátkém úvodu do mindfulness jsme si vyzkoušeli praktická cvičení rozvíjející všímavost, vděčnost a sebe-laskavost, což jsou schopnosti, které pomáhají při zvládání stresu a práci s vnitřním kritikem.
 
Mgr. Matyáš Müller, Ph.D.
Vystudoval antropologii na Karlově univerzitě a doktorské studium na Přírodovědecké fakultě stejné univerzity. Mimoto studoval dva roky v Londýně Psychologickou a psychiatrickou antropologii. V současné době působí v Národním ústavu duševního zdraví a přednáší na Husitské teologické fakultě. Zaměřuje rovněž na destigmatizaci duševních onemocnění ve společnosti a psychoterapeutický výcvik v somaticky orientované metodě Biosyntéza.
 
Pojem spiritualita je etymologicky i významově spojen s pojmy duch a vzduch. Jakákoliv spirituální praxe s sebou vždy nese jisté nebezpečí toho, že se příliš vzdálíme svému tělu a materiálu, z něhož je vytvořeno, a budeme mít potíž v něm zase bezpečně zakotvit. Jak psal Antoine de Saint-Exupéry, kořeny i toho nejskvostnějšího květu leknínu sahají do bahna ukrytého v hlubinách – není tedy od věci o svém bahně vědět a hlásit se k němu. V tomto workshopu jsme společně prozkoumávali své představy o vztahu těla a ducha a vyzkoušěli si cvičení, která mohou pomáhat cítit se ve svém těle jako doma a jako domů se do něj vracet, ať už odkudkoliv.
 
Mgr. Jiří Motl, Ph.D.
Zabývá se psychologií náboženství, doktorské studium absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Část studia strávil na Islámské teologické fakultě v Istanbulu a Jagellonské Univerzitě v Krakově. Nyní působí na Karlově Univerzitě a Technické Univerzitě v Liberci, kde vyučuje a věnuje se výzkumu. Zabývá se též Gestalt psychoterapií. Deset let praktikuje buddhistickou meditaci.
 
V rámci cvičení jsme se věnovali využití principů Gestalt psychoterapie při reflexi vlastní spirituality – pracovali jsme s projektivní technikou.
 
Rev. M. Div. Petr Samojský, D. Min.
Je unitářským duchovním. Obdržel magisterský diplom v Meadville Lombard Theological School v Chicagu a doktorský diplom v Chicago Theological Seminary. Dlouhodobě se zabývá systematickým unitářským vzděláváním duchovních i laického vedení, věnuje se unitářské spiritualitě v praxi.
 
Společně jsme prošli prezentace a workshopy týkající se aktivního prožívání liturgických komponentů, zejména zapalování a zhasínání kalicha, responzivní čtení a neteisticky laděnou meditaci, věnovali jsme se spiritualitě všedního dne, samostatný program byly věnovaný také metanoie v unitářské praxi.

 
PROGRAM:
 
        Čtvrtek
18:00 večeře
18:45-19:00 seznámení se programem, rozdělení úkolů atd.
19:10-20:00 Země: Ukotvující spojení (tvůrčí workshop k seznámení, vede Kristýna Ledererová Kolajová)
20:00-20:45 kruhy sdílení (vedou Petr Samojský, Jirka Motl)
20:45 večerní praxe
 
        Pátek
7:30-8:15 snídaně
 
8:15-9:00 ranní praxe – Oheň: energie proměny (vede Kristýna Ledererová Kolajová)
9:15-10:00 přednáška: Typologie duchovní praxe (vede Petr Samojský)
10:30-11:30 Využití principů Gestalt psychoterapie při reflexi vlastní spirituality (vede Jirka Motl)
 
11:30-13:30 oběd (plus individuální program: odpočinek, procházka…)
 
13:30-16:30 Úvod do mindfulness (vede Lenka Krejčová)
16:30-17:00 individuální rozjímání v přírodě, cvičení
17:00-18:00 Aktivní prožitek liturgických komponentů – zapalování a zhášení kalicha, responsivní čtení a zpěv (vede Petr Samojský)
 
18:00 večeře
 
19:00-19:45 kruhy sdílení (vedou Petr Samojský, Jirka Motl)
19:45 večerní praxe
 
 
        Sobota
7:30-8:15 snídaně
 
8:15-9:00 ranní praxe – Vzduch: Neviditelná dynamika života (vede Kristýna Ledererová Kolajová)
9:15-10:15 workshop: Metanoia (vede Petr Samojský)
10:30-11:30 workshop: Jsme také svým tělem – využití biosyntézy, prozkoumávání vztahu duše a těla (vede Matyáš Müller)
 
11:30-13:00 oběd
 
13:00-16:45 Duchovní cvičení směřující ke ztišení a sebepoznání vycházející z křesťanské tradice kontemplace: meditace za chůze, poutní žalmy, zvnitřnění vázané na konkrétní místo pouti (vede Ivana Noble)
16:45-17:45 individuální rozjímání v přírodě
17:45-18:30 Neteistická meditace (vede Petr Samojský)
 
18:30-19:30 večeře
 
19:30 kruhy sdílení (vedou Petr Samojský, Jirka Motl)
20:15 večerní praxe
 
 
        Neděle
7:30-8:15 snídaně
 
8:15-9:00 ranní praxe – Voda: uplývání a navracení (vede Kristýna Ledererová Kolajová)
9:00-10:00 shromáždění: Žehnání vodám (sdílené vedení)
10:00-11:00 Spiritualita všedního dne (vede Petr Samojský)
11:15 kruhy sdílení (vedou Petr Samojský, Jirka Motl)
12:00 obřad rozloučení: Dotkvout se povahy světa
 
12:30 – společná prohlídka zámku, oběd