akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výroční zprávy

kontakty

podpořte nás

Moduly Kontext bohoslužby a Práce pro unitářská společenství - březen 2021

Kvůli stále trvající koronavirové epidemii probíhalo i tentokrát výukové soustředění Unitářské akademie v podobě distanční výuky on-line po Zoomu.
Všechny programy byly tlumočené, tedy v českém i anglickém jazyce.
 
LEKTOŘI
Rev. Roger Bertschausen
je prozatímním duchovním ve sboru First Unitarian Society of Madison ve Wisconsinu ve Spojených státech. Předtím působil dvacet pět let jako hlavní duchovní unitářského a univerzalistického sboru Fox Valley v Appletonu ve Wisconsinu a čtyři roky jako výkonný ředitel Unitarian Universalist Partner Church Council (Unitářské a univerzalistické rady pro partnerství sborů).
 
 
Rev. Lara Cowtan
je duchovní s dvojím občanstvím, švýcarským a kanadským, vystudovala teologickou školu v Meadville Lombard, absolvovala v roce 2017. Nyní slouží jako jedna z duchovních organizace Church of Larger Fellowship, působila také jako tajemnice výkonného výboru ICUU, dále pracovala jako duchovní unitářského a univerzalistického společenství v Basileji ve Švýcarsku a spolupracovalo s mnoha unitářskými skupinami po celé Evropě a Velké Británii. V roce 2019 se vrátila do své rodné Kanady a v současné době pracuje rovněž jako prozatímní duchovní unitářského sboru ve Vancouveru v Britské Kolumbii.
 
Rev. Danny Crosby
Danny slouží od roku 2010 jako unitářský duchovní ve sborech Dunham Road Unitarian Chapel Altrincham a Queens Road Unitarian Free Church, Urmston na severozápadě Anglie. Jeho duchovenské motto je: „přijďte takoví, jací jste, ale neočekávejte, že odejdete přesně ve stejném stavu“.
Danny našel cestu k unitářství na začátku roku 2005. Zkoumal různé duchovní tradice a hledal odpovědi na mnoho otázek. Nepochází z věřící rodiny – náboženství začal objevovat kvůli změnám uvnitř sebe sama. Netvrdí, že našel odpovědi, které hledal, spíše má dnes více nezodpovězených otázek, ale v unitářském společenství nalezl smysl a účel, tedy mnohem víc, než by mohl objevit, kdyby hledal sám. Jeho duchovenská cesta pak začala v reakci na osobní tragédii a možná právě proto je pro něj zármutek důležitým fenoménem, i v jeho profesi.
Předtím, než se stal duchovním, pracoval v různých odvětvích, včetně historického výzkumu a politiky. Osobně se hodně zajímá o zdravý způsob života, závislosti a uzdravování. V roce 2016 se stal „Mužem roku v hubnutí“ a v roce 2017 byl za svou službu jmenován četným občanem Altrinchamu.
 
Rev. Alicia Roxanne Forde
Pracuje pro americkou Asociaci unitářů a univerzalistů jako ředitelka mezinárodního úřadu. Mimo to se věnuje práci s jednotlivci a komunitami zaměřené na rozpoznávání toho, na čem jim nejvíce záleží, a v oblasti mezilidských vztahů, sociální spravedlnosti a vytváření udržitelného života.
Alicia se narodila ve státě Trinidad a Tobago, kde strávila důležité roky života. Považuje se příslušnici jak zdejší, tak americké kultury a je vděčná za to, že jí tato dvojí zkušenost umožnila pěstovat globální perspektivu. Velmi se zajímá o zdraví a wellness. Když nechodí na túry, můžete ji najít číst, cvičit nebo sledovat podcasty. Vystudovala The Iliff School of Theology a v současné době žije v Longmontu v Coloradu.
 
prof. Michal Kohout
Architekt, pedagog a teoretik, vedoucí Ústavu nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT, kde zároveň garantuje výukový cyklus o bydlení a vede ateliér. Autor a spoluautor více než třiceti realizovaných staveb, z nichž mnohé byly oceněny na přehlídkách české i mezinárodní architektury. Autorsky a editorsky se podílel na řadě knih a článků o moderní české architektuře a teorii vystavěného prostředí. Působí jako garant řady výzkumných projektů a expert na veřejnou profesní i bytovou politiku. V Unitarii se zapojuje do řízení společnosti i do dalších činností (přednášky a publikační činnost, zahraniční expedice, skupina sdílení). Je ředitelem Unitářské akademie.
 
Rev. Vlastimil Krejčí
Absolvoval obor učitelství na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, před studiem pracoval šest let v oblasti vzdělávání dospělých. Dlouhodobě se věnuje především tématu seberozvoje a osobnostního růstu, za tím účelem prošel mnoha seberozvojovými semináři a také výcvikem v koučování. V současnosti působí jako duchovní Náboženské společnosti českých unitářů, kde má na starosti obec v Teplicích. Jeho profese, zájmy a spirituální praxe se pak vhodně prolínají v jeho zálibě, kterou je sportovní lukostřelba.
 
Rev. Petr Samojský
Je duchovním NSČU. Obdržel magisterský diplom v Meadville Lombard Theological School v Chicagu a doktorský diplom v Chicago Theological Seminary.  Dlouhodobě se zabývá systematickým unitářským vzděláváním duchovních i laického vedení, je činný na poli mezinárodních unitářských aktivit. Je autorem řady studií o osobnosti N. F. Čapka a raného unitářství v Československu, mimo jiné v anglickém jazyce, a knih. Žije s rodinou poblíž Prahy, mezi jeho záliby patří literatura, poezie a hudba, zejména tradice indického sitáru a pohanských čantů.
.
 
PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH
Modul N - Kontex bohoslužby
středa 24. března
09:45–09:55 Zahájení, zapálení kalicha    
10:00–10:45 Náboženské shromáždění v současné době - anachronismus, nebo důležitá součást společenského života? (Ke smyslu a účelu duchovních shromáždění)    45 minut Danny Crosby
11:00–12:00 Bohoslužba jako cesta k rozvoji jednice i utváření a upevňování společenství    60 minut Petr Samojský
12:15–13:00 Sdílení myšlenek: Význam duchovního shromáždění v mém životě (moderovaná diskuse)    45 minut Kristýna Ledererová 
12:45–12:55 Zakončení, zhasnutí kalicha    
 
čtvrtek 25. března
08:45–08:55
Zahájení, zapálení kalicha
 
 
09:00–09:45
Role duchovního při vytváření společenství v rámci shromáždění
   45 minut
Danny Crosby
10:00–10:45
Čím je vytvářeno shromáždění? (hlavní a doplňkové části, postup přípravy shromáždění, podklady a materiály, keré k tomu lze využít)
   45 minut
Vlastík Krejčí
11:00–11:40
Sdílení myšlenek: Rity a rituály a zvyklosti v unitářském duchovním shromáždění (moderovaná diskuse)
   40 minut
Kristýna Ledererová 
 
 
 
 
14:30–15:15
Stabilita x variabilita liturgie, intimita x veřejnost prostoru unitářského shromáždění
   45 minut
Roger Bertschausen
15:30–16:15
Tradiční a alternativní podoby unitářského duchovního shromáždění (workshop)
   45 minut
Kristýna Ledererová 
16:30–17:15
Atributy shromáždění (pojetí prostoru, čas, lidé) a atributy duchovního (vzhled, působení, chování)
   45 minut
Lara Cowtan
17:15–17:25
Zakončení, zhasnutí kalicha
 
Modul P - Práce pro unitářská společenství
pátek 26. března
08:45–08:55
Zahájení, zapálení kalicha
 
 
09:00–10:00
Práce pro unitářská společenství: co to znamená?
(o společenství a členství v něm)
  60 minut
Danny Crosby
10:15–11:00
Poslání obce a jeho naplňování a plány činnosti, charakteristika obce, koncept rozvoje - zapojování členské základny do přípravy i realizace, tradice a zvyk - dynamika vývoje
  45 minut
Petr Samojský
11:15–11:45
Sdílení myšlenek: V čem je pro mne přínosné unitářské společenství a jak přispívám k naplňování jeho smyslu (moderovaná diskuse)
  30 minut
Kristýna Ledererová
 
 
 
 
17:00–17:50
Utváření prostředí unitářských společenství:
prostory, symbolika, atmosféra, vztahy
  50 minut
Roger Bertshausen
18:00–18:45
Duchovní shromáždění jako pilíř aktivit každého unitářského společenství - jak se zapojit?
  45 minut
Lara Cowtan
18:45–18:55
Zakončení, zhasnutí kalicha
 
 
19:00–19:45
schůzka studentů s garanty
  45  minut
garanti
 
sobota 27. března
08:45–08:55
Zahájení, zapálení kalicha
 
 
09:00–9:45
Dobrovolnictví: obecně ve společnosti a v unitářském společenství
 45  minut
Stěpán Mairovský
10:00–10:45
Doplňkové programy: typologie, popis, možnosti využití
 45 minut
Michal Kohout
11:00–11:45
Doplňkové programy: workshop
 45 minut
Kristýna Ledererová
 
 
 
 
15:20–16:20
Pastorační práce v praxi, vytváření prostředí pomoci, otevřenosti, důvěry; vztahy mezi členy, osobní hranice
 60 minut
Roger Bertschausen
16:30–17:15
Institucializovaná podpůrná služba obcím 
 45 minut
Alicia Forde
17:15–17:45
Institucializovaná podpůrná služba obcím - v NSČU
 30 minut
Kristýna Ledererová
18:00-18:50
moderovaná diskuse s lektory
 60 minut
Petr Samojský
18:50–19:00 Zakončení, zhasnutí kalicha    
 
neděle 28. března
10:30–10:50
Zahájení, duchovní shromáždění
 
 
11:00–11:45
Unitářské společenství v 21. století: multikulturní, multigenerační, bezpečné pro všechny; postoj k etickým problémům doby - jak přistupovat k veřejným tématům a veřejnosti obecně?
  45 minut
Vlastík Krejčí
12:00–12:45
Uzavřenost x otevřenost unitářských společenství, prezentace navenek, co prezentovat, čím/kým a jak
  45 minut
Petr Samojský
13:00–14:00
"Pro koho tu jsme a pro koho tu chceme být?"
(panelová diskuse a navazující workshop)
  60 minut
moderuje Kristýna Ledererová
14:00–14:15
slavnostní zakončení