akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výroční zprávy

kontakty

podpořte nás

Moduly Vedení / Étos unitářského duchovenství - březen 2024

21.–24. března 2024 

 
MÍSTO KONÁNÍ:
Veltrusy, Edukační centrum Schola naturalis, státní zámek Veltrusy, Ostrov 59, 277 46 Veltrusy
 
LEKTOŘI:
Rev. Maud Robinson, Underbank Unitarians in Sheffield, UK
Rev. Marlin Lavanhar, All Souls Unitarian Church, Tulsa, USA
Mgr. Martin Balcar, ústřední kancelář Českobratrské církve evangelické
Mgr. Zuzana Zděnková, Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
Rev. Petr Samojský, D.Min., Pražská obec unitářů, OŠS, Unitářská akademie
doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D., Pražská obec unitářů, Unitářská akademie
Kristýna Ledererová Kolajová, předsedkyně ÚSS NSČU, Unitářská akademie
 
PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH:
Modul N: Étos unitářského duchovenství
čtvrtek 21. března
10:50–11:00 zahájení výukového soustředění    
výuka
minutáž vyučující
11:00–11:45 Základní charakteristické rysy unitářských shromáždění napříč světem 45 min Petr Samojský  
12:00–12:45 Duchovenská služba v unitářských společenstvích a její hlavní proměny v průběhu času až do současnosti  45 min Maud Robinson
13:00–14:00 oběd + pauza    
výuka
minutáž vyučující
14:00-14:45 Podobnosti a specifika práce duchovního v unitářském společenství ve srovnání s jinými církvemi 45 min Maud Robinson
15:00–15:45 Otázka kolektivní identity, autority, dobrovolného konsenzu    
16:00–16:45  Étos unitářského duchovenství - workshop   Vlastík Krejčí
17:00–17:45 Je v duchovenské službě prostor pro týmovou práci? 45 min Marlin Lavanhar / zoom
18:00-19:00 Osobní role duchovního, jak se osobnost promítá, či nepromítá do jeho práce? 60 min  Petr Samojský, Vlastík Krejčí, Maud Robinson
pátek 22. března
07:30–08:30 snídaně    
08:30–08:55 duchovní shromáždění    
výuka
minutáž vyučující
09:00–09:45 Étos duchovenské služby v NSČU v průběhu času 45 min Petr Samojský 
10:00–11:00 Čeští unitářští duchovní a jejich role v dějinách 60 min Kristýna Ledererová
11:15–12:45 Současnost duchovenské služby – silná místa/ klíčové problémy (o co se opřít? Co jsou výzvy) / samostatná práce studentů, společné vyhodnocení - shrnující workshop 90 min vede Kristýna Ledererová
12:45–14:00 oběd    
 
Modul P: Vedení
pátek 22. března
výuka   minutáž vyučující
15:00–16:00 úvodní seminář 60 min Vlastík Krejčí
16:15–17:00 Lidé ve vedení unitářské obce – co a koho je zapotřebí, jak utvořit smysluplnou strukturu? 45  min Petr Samojský
17:15–18:00 Co je důležité pro dobré vedení unitářské obce? (pravidla, principy, komunikace, struktura...) 45 min Maud Robinson
18:15–19:00 Vedení NSČU pro nadcházejících deset let 45 min debata 

sobota 23. března
07:30–08:30 snídaně    
08:35–08:50 duchovní shromáždění    
výuka   minutáž vyučující
09:00–09:45 Profesní vztah duchovního a laického vedení obce. Jak by měl vypadat?  45  min Maud Robinson
10:00–11:30 Řídit církev jako firmu? 90 min Martin Balcar
12:00-13:00 Flexibilita a stálost – předpisy, přípravy, aktualizace, kompetence, odbornosti, administrativa a finance 60 min Kristýna Ledererová 
13:00–14:30 oběd    
výuka   minutáž vyučující
14:30–15:30 Vedení multigenerační obce 60 min Petr Samojský
15:45–16:30 Práce v týmech 45 min Jana Tichá
16:45–17:45 Vedení NSČU – historické etapy, specifika, osobnosti 60 min Kristýna Ledererová 
18:00–19:00 Vedení našich unitářských obcí 45 min debata
17:30–19:00 večeře    
od 19:00 schůzka studentů s garanty    
 
neděle 24. března
07:30–08:20 snídaně    
08:20–08:50 duchovní shromáždění    
výuka   minutáž vyučující
09:00–09:45 Unitářské vedení na nadnárodní úrovni – Leading into the Future  45 min Kristýna Ledererová
10:00–11:30 Konflikt jako příležitost 120 min  
11:30–12:30 oběd    
výuka   minutáž vyučující
12:30–15:00 Efektivní vedení neziskové organizace, vzdělávání lidí v laickém vedení, jak motivovat, … 150 min  Zuzana Zděnková
15:20–16:20 Vedení jako příležitost posouvat NSČU správným směrem? 60 min moderovaná debata
16:20–16:30 slavnostní zakončení