akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výroční zprávy

kontakty

podpořte nás

administrativní zázemí

výkonné a administrativní zázemí (ústředí NSČU)

  • Zajišťuje technické zázemí UA, přípravu materiálů a podkladů, koordinuje jednotlivé části,
  • vede agendu o studiu,
  • provozuje web UA a zodpovídá za něj,
  • organizuje výuková soustředění,
  • vytipovává vhodné grantové programy, garantuje podávání žádostí,
  • jedná s lektory, připravuje potřebné smlouvy a další dokumenty.